ساعت روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ساعت: روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی دفترچه‌ های تأمین اجتماعی از تیرماه از بین بردن می شود

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از تیرماه در مراکز تأمین اجتماعی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از بین بردن خوا

دفترچه‌ های تأمین اجتماعی از تیرماه از بین بردن می شود

دفترچه های تأمین اجتماعی از تیرماه از بین بردن می شود

عبارات مهم : درمانی

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: دفترچه های درمان تأمین اجتماعی از تیرماه در مراکز تأمین اجتماعی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از بین بردن خواهد شد.

محمدتقی خسروانی مقدم در گفت وگو با فارس، راجع به از بین بردن دفترچه ها در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، اظهار داشت: بعد از ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و استفاده از سیستم HIS در تمام مراکز ملکی روند از بین بردن دفترچه های درمانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی شروع شد.

دفترچه‌ های تأمین اجتماعی از تیرماه از بین بردن می شود

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از مراکز درمانی این شرکت از دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی دیگر استفاده نمی کند و بیمه شدگان با مراجعه به این مراکز و ارائه کد ملی خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت می کنند.

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: از ابتدای تیر ماه در تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دفترچه های درمانی از بین بردن و در مرحله نخست کد ملی جایگزین می شود.

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از تیرماه در مراکز تأمین اجتماعی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از بین بردن خوا

خسروانی مقدم با اشاره به اینکه بیمه شدگان با حضور در مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید دفترچه های درمانی را همراه داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه هنوز در مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت تأمین اجتماعی و همین طور درمان غیرمستقیم، از بین بردن دفترچه های درمانی اجرایی نشده است بنابراین دفترچه ها باید فعلاً همراه بیمه شدگان باشد.

وی گفت: به عنوان مثال بیمه شده است ای که به مراکز درمانی تأمین اجتماعی مراجعه می کند بدون دفترچه تمامی خدمات را دریافت خواهد کرد ولی ممکن است نیاز به دارویی داشته باشد که در آن مرکز وجود ندارد بنابراین دکتر آن دارو را جهت دریافت از سایر مراکز در دفترچه می نویسد.

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، افزود: البته ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در درمان غیرمستقیم جهت از بین بردن دفترچه های درمانی نیز انجام شده است است و به زودی عملیاتی می شود.

دفترچه‌ های تأمین اجتماعی از تیرماه از بین بردن می شود

خسروانی مقدم راجع به ساخت دو بیمارستان تازه نیز اظهار داشت: مراحل ساخت بیمارستان های فیاض بخش و هدایت در حال انجام است و هم اکنون سرعت خوبی نیز داشته است و امیدواریم بتوانیم در حداکثر وقت نسبت به افتتاح این بیمارستان ها اقدام کنیم.

واژه های کلیدی: درمانی | بیمارستان | استان تهران | خدمات درمانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs