ساعت روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ساعت: روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سفره‌ای که آب می‌رود, کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می‌گذارند ، گران‌شدن قوت لایموت

سلمان خدادادی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: به عنوان نماینده ملت، این گران‌فروشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت را منطقی نمی‌دانم. دولت باید جهت خو

سفره‌ای که آب می‌رود, کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می‌گذارند ، گران‌شدن قوت لایموت

گران شدن قوت لایموت؛ سفره ای که آب می رود/کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می گذارند

عبارات مهم : دستمزد

سلمان خدادادی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می گوید: به عنوان نماینده ملت، این گران فروشی ها و تصمیم گیری های دولت را منطقی نمی دانم. دولت باید جهت خودش برنامه داشته باشد؛ این که یک روز نان را گران کند، یک روز نگرانی گرانی بنزین را به جامعه القا کند و روز بعد، حمل و نقل و کرایه ها را زیاد کردن دهد، درست نیست؛ با این رویه، شرایط تعادلی در اقتصاد فراهم نمی شود.

دوشنبه، دهم آذرماه ۱۳۹۳، نان ۳۰ درصد گران شد؛ مدیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان، همان وقت اهداف این زیاد کردن قیمت را اینگونه اعلام کرد: دولت به منظور اصلاح کیفیت نان، کم کردن ضایعات و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد. در یک سطح، این پرسش مطرح است که در سالهایی که گذشت، چقدر از اهداف اعلام شده است جهت فاز دوم هدفمندی یارانه ها، محقق شد و در سطح دیگر به طور خاص می توان در مورد میزان تحقق اهداف اعلامی دولت جهت زیاد کردن قیمت نان، کندوکاو کرد؛ این که با زیاد کردن ۳۰ درصدی قیمت نان، چقدر کیفیت نان اصلاح پیدا کرد و تا چه اندازه از حجم ضایعات نان که همواره به عنوان یک معضل از آن یادشده، کاسته شد.

سفره‌ای که آب می‌رود, کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می‌گذارند ، گران‌شدن قوت لایموت

این پرسش ها که قاعدتا جواب قانع کننده ای جهت آن وجود ندارد؛ را همینجا رها می کنیم و به سراغ اتفاقاتی می رویم که بعد از گذشت سه سال دوباره در حال تکرار شدن هست؛ بعد از سه سال ثابت ماندن قیمت نان (که البته به اعتقاد خیلیها، در این سه سال، فقط قیمت رسمی نان زیاد کردن نیافت و به صورت غیررسمی، با کاسته شدن از حجم نان، قیمت مصرف کننده بارها اوج رفت)، باز هم با استدلالات مشابه از ابتدای آذرماه، نان ۱۵ درصد گران شد.

در طول سه سال گذشته، با این بهانه که قیمت نان اوج نرفته، دستمزد کارگران خباز زیاد کردن نیافت؛ سه سال فریز مزدی، و از جمله ثابت ماندن مزد در سال ۱۳۹۷ علیرغم زیاد کردن ۱۴ درصدی دستمزد کارگران مشمول قانون کار، معیشت کارگران خباز را که شغلشان سخت و زیان آور هست، با پرسشها بسیاری مواجه کرد. خبازان در طول این سالها همواره انتقاد داشتند که با وجود زیاد کردن هزینه های زندگی، مجبورند با دستمزد چند سال قبل، سر کنند.

سلمان خدادادی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: به عنوان نماینده ملت، این گران‌فروشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت را منطقی نمی‌دانم. دولت باید جهت خو

با این حساب، گرچه هنوز مشخص نیست که با زیاد کردن قیمت نان، دستمزد خبازان نیز زیاد کردن می یابد یا خیر؛ بایستی علی القاعده کارگران خباز از این زیاد کردن نرخ، استقبال کنند، ولی در عمل اینطور نیست؛ فعالان صنفی کارگران نانوایی ها، همه با گران تر شدن نان مخالفند.

تنها کارفرمایان از زیاد کردن قیمت نان سود می کنند

«خدامراد صفایی» مدیر انجمن اسلامی کارگران خبازان کشور در رابطه با این زیاد کردن نرخِ ناگهانی و در میانه سال می گوید: این زیاد کردن قیمت هیچ منطق عقلانی و جمعی ندارد؛ هنگامی که می گوییم پشت زیاد کردن قیمت نان باید منطقی وجود داشته باشد معنای آن این است که زیاد کردن قیمت باید بر اوج رفتن دستمزد کارگران و اصلاح کیفیت نان تاثیر بگذارد ولی تجربه اوج رفتن قیمت نان در سال های گذشته نشان داده که هیچکدام از این دو قرار نیست که اتفاق بیفتد.

سفره‌ای که آب می‌رود, کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می‌گذارند ، گران‌شدن قوت لایموت

رئیس انجمن اسلامی کارگران خبازان کشور با بیان اینکه تنها کارفرمایان از زیاد کردن قیمت نان سود می بینند، گفت: واقعیت به مردم گفته نشده و تلاش شده است مردم را اینگونه قانع کنند که زیاد کردن قیمت نان به نفع خود آنهاست چراکه نان با کیفیتی مصرف می کنند. البته باید گفت که این تنها مردم نیستند که واقعیت های زیاد کردن قیمت نان به انها گفته نشده بلکه همانطور که گفتم به کارگران خباز نیز اینگونه گفته شده است که زیاد کردن قیمت نان به اصلاح شرایط معیشتی آنها می انجامد.

اولین گروهی که ادعا می شود از گران شدن نان منتفع می شوند، یعنی کارگران خباز، با این زیاد کردن ناگهانی و بی مقدمه ی قیمت مخالفند؛ یعنی نمی خواهند نان سفره ارزش گران شود؛ حتی اگر به قیمت این گران شدن، جهت هر چانه نان، چند هزارتومان به دریافتی ارزش افزوده شود.

سلمان خدادادی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: به عنوان نماینده ملت، این گران‌فروشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت را منطقی نمی‌دانم. دولت باید جهت خو

از خبازان که بگذریم، از آنجا که نان یکی از اساسی ترین اقلام خوراکی است و گران شدن آن سبد هزینه های معاش خانوار را هزینه برتر می کند، گران شدنش در تضاد با شاخص های رفاهی طبقات دستمزدبگیر و پایین دست تر است.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری و مدیر کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در ارتباط با زیاد کردن قیمت نان می گوید: بحث بر سر ۱۵ درصد زیاد کردن قیمت هست؛ ولی در واقع زیاد کردن قیمت نان خیلی بیش از این ۱۵ درصد رسمی ست؛ آیا که هم ۱۵ درصد نان را گران می کنند و هم چانه ها و خمیرهای نان را کوچک می کنند که سرجمع، نرخی که باید مشتری بپردازد، از سطح این ارقام رسمی بالاتر می زند.

سفره‌ای که آب می‌رود, کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می‌گذارند ، گران‌شدن قوت لایموت

او می گوید: در بررسی های میدانی مشخص شده است که قیمت نان، در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۵ درصد زیاد کردن یافته؛ ولی جدا از این، دو بحث مهم دیگر مطرح هست؛ اول این که در طول سه سال گذشته که کارفرمایان نانوا و دولت ادعا می کردند، نان به هیچ وجه گران نشده، با ترفندهای متفاوت و به انحاء متفاوت، نان گران شد؛ ولی از زیاد کردن دستمزد کارگران خباز سرباز زدند؛ آیا این بار هم قرار هست، مزد خبازان عادلانه زیاد نشود؟ دوم این که در سبد معیشت خانوار، نان، نقش آفرینی مهمی دارد؛ هر افزایشی در قیمت نان، بر هزینه های معیشتی، تاثیر مستقیم زایدالوصفی دارد. این تاثیر مستقیم، بدون تردید و بی شک در روزهای آتی خودش را نشان خواهد داد.

دولت چگونه مدعی تورم تک رقمی ست؟

توفیقی، تاثیر گران شدن نان را فقط منوط به تاثیر مستقیم نمی داند و می گوید: زیاد کردن قیمت نان، هزینه های مترتبی هم دارد که از تاثیر غیرمستقیم نان بر حیات اقتصادی مردم ناشی می شود؛ جهت نمونه از فردا، راننده تاکسی یا وانت بار، نرخش را ۱۵ درصد زیاد می کند؛ فقط با این بهانه که نان گران شده است و زن و فرزند ما نان می خواهند تا شکمشان سیر شود. به همین سادگی؛ و این بخشی از هزینه های مترتب بر اوج رفتن قیمت نان هست.

توفیقی این زیاد کردن غیررسمی هزینه های زندگی را تورم زیر پوستی می داند و می گوید: از همین ابتدای سال هم علیرغم ادعاهای مردها دولتی، تورم زیر پوستی داشتیم؛ حال پرسش اینجاست که هنگامی که خود دولت قیمت نان را ۱۵ درصد اوج می برد یا به عبارتی قیمت یک کالای اساسی را دورقمی زیاد کردن می دهد، چطور می خواهد مدعی تورم تک رقمی باشد؟

به گفته توفیقی، دولت، آمارها و ارقام رسمی خودش را زیر پرسش برده؛ آیا که بایستی توضیح بدهد چطور تورم تک رقمی، زیاد کردن قیمت دورقمی را می پذیرد؛ آن هم در مورد یک کالای اساسی و ضروری.

او آینده نگری می کند که به زودی لبنیات و غلات هم گران خواهند شد و علیرغم سیاست های آزادسازی واردات برنج، برنج هم گران خواهد شد و در جمع بندی، اقتصاد دچار چالش می شود و دورنمای روشنی در چشم انداز نیست.

توفیقی که در جلسات کمیته مزد جهت تعیین دستمزد ۹۷ شرکت دارد؛ می گوید هنوز وارد بحث های محاسباتی مزد ۹۷ نشده ایم؛ چون طرف کارگری مذاکرات اعتقاد دارد با این روندی که در پیش گرفته شده، در بهمن ماه، تورم دورقمی خواهیم داشت. آینده نگری سال گذشته کارگران نیز این بود که اگر سیاست های اقتصادی مناسب اتخاذ نشود، در سه ماهه سوم امسال، تورم رسمی، دورقمی خواهد بود؛ حالا بگذریم از تورم غیررسمی که خیلی بیش از اینهاست…

انتقاد از زیاد کردن ناگهانی هزینه های زندگی در میانه سال ، فقط محدود به فعالان کارگری نیست؛ این گران شدن همه آنهایی را که دلواپس وارد کردن ناگهانی شوک به اقتصاد هستند، می ترساند و به انتقاد وامی دارد.

از فردا صبح لبنیات و حمل ونقل و غیره و ذلک گران می شود

سلمان خدادادی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می گوید: به عنوان نماینده ملت، این گران فروشی ها و تصمیم گیری های دولت را منطقی نمی دانم. دولت باید جهت خودش برنامه داشته باشد؛ این که یک روز نان را گران کند، یک روز نگرانی گرانی بنزین را به جامعه القا کند و روز بعد، حمل و نقل و کرایه ها را زیاد کردن دهد، درست نیست؛ با این رویه، شرایط تعادلی در اقتصاد فراهم نمی شود.

خدادادی می گوید: سوالم از دولت اینست که چه اتفاقی افتاده که نان باید گران شود؛ مردم درآمدشان زیاد شده؟ دستمزد کارگران اوج رفته؟ یا نه، چیزهایی است که ما بی اطلاع مانده ایم.

به گفته نماینده مردم ملکان، ۷۰ درصد نیاز غذایی قشر روستایی، مستضعف و زحمتکش به نان بستگی دارد و با این زیاد کردن قیمت، اقشار آسیب پذیر باز هم بیش از همه آسیب می بینند. او اعتقاد است: بحث زیاد کردن ۱۵ درصدی قیمت نان نیست؛ بحث تاثیرات آن هست؛ از فردا صبح، حمل و نقل و لبنیات و غیره و ذلک گران می شوند.

خدادادی می گوید: اعتقاد دارم دولت جهت قیمت گذاری های اساسی و تصمیماتی که اینچنین در زندگی مردم تاثیر دارند، باید برنامه جامع داشته باشد؛ این که نمی شود؛ اول شایعه می کنند، بعد خودشان شایعه را تکذیب می کنند، بعد از مدتی همان شایعه تکذیب شده، درست از آب درمی آید. در این میان، مجلس هم وظایفی دارد؛ مجلس باید جلوی این تصمیمات خرق الساعه را بگیرد و به دولت تذکرات مورد نیاز را بدهد.

همانطور که همه می دانند و مسئولان هم به آن اذعان دارند، تاثیر گران شدن نان بر همه یکسان نیست؛ طبقات محروم تر و کم درآمدتر، آسیب بیشتری می بینند؛ آیا که قوت غالبشان، نان است و اکنون با این قیمت گذاریِ خرق الساعه بیش از همه متضرر می شوند. یکی از این گروه های آسیب پذیر، کارگران ساختمانی هستند که روزمزدی حقوق می گیرند و نیمی از سال هم بیکارند.

کارگران ساختمانی، کارت یارانه را جهت دریافت نان گرو می گذارند

میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد) در این مورد می گوید: خیلی از کارگران و استادکاران ساختمانی به علت رکود ساخت و ساز و نامتعادل بودن قیمت ها و بیکاری ، شکم خانواده خود را با نانِ خالی سیر نگه می دارند. شما باور نمی کنید کارگران ساختمانی در همین شهر ما، مریوان، کارت یارانه خود را جهت دریافت نان در نانوایی گرو می گذارند.

صدیقی یک پرسش کلی را مطرح می کند؛ او می گوید: سوالم اینست؛ هنگامی که کارگری توان خرید نان را نداشته باشند، یقینا توان خرید اقلام و اجناس دیگر را نیز نخواهد داشت؛ هنگامی که کارگری بیشترین دستمزدش جهت خرید ابتدایی ترین خوراک صرف شود، دیگر قدرت خرید از بین می رود و در این شرایط، چه کسی قرار است محصولات داخلی را خریداری کند؟ آیا در این شرایط تولید داخلی بیش از آنچه شاهدیم، به اغما نخواهد رفت؟؟

با آنچه گذشت، مشخص است که زیاد کردن قیمت نان را می توان در سطوح متفاوت ارزیابی کرد؛ ولی باز هم برمی گردیم سرِ همان پرسش اول؛ تا کنون در سالهایی که گذشته، چه میزان از اهداف اعلام شده است جهت جهش های قیمتی محقق شده است که باز هم دولتمردان به صرافت افتاده اند در میانه سال نان را گران کنند و به اقتصاد شکننده و در حال نزع، شوک وارد کنند؟

ایلنا

واژه های کلیدی: دستمزد | یارانه | اقتصاد | کارگری | اقتصادی | کارگران | هزینه های زندگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs