ساعت روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ساعت: روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبان مخالف عبور از روحانی هستند

مخالف عبور از روحانی هستم همچنان که مخالف عبور از رییس دولت اصلاحات بودم. موافق استمرار ائتلاف اصلاح طلبان با دکتر روحانی و حامیانش هستم که از سال 92 تا کنون شک

اصلاح طلبان مخالف عبور از روحانی هستند

اصلاح طلبان مخالف عبور از روحانی هستند

عبارات مهم : سیاسی

مخالف عبور از روحانی هستم همچنان که مخالف عبور از رییس دولت اصلاحات بودم. موافق استمرار ائتلاف اصلاح طلبان با دکتر روحانی و حامیانش هستم که از سال 92 تا کنون شکل گرفته است.

«اردوگاه اصلاح طلبان این روزها بیش از پیش پر سر و صداست. بعد از انتقادات از عملکرد دولت در انتصابات و معرفی وزاری کابینه دوازدهم به مجلس، حال بحث عبور از روحانی از محافل سیاسی این جریان به گوش می رسد. گفت وگوی محمدرضا عارف با سایت شفقنا در چند روز گذشته بحث های فراوانی را بر سر ماندن یا ترک ائتلاف با حامیان روحانی با خود به همراه داشته است.

اصلاح طلبان مخالف عبور از روحانی هستند

اما آیا خروج از این ائتلاف خواست همه اصلاح طلبان است؟ جهت بررسی این عنوان به سراغ مصطفی تاج زاده، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب رفتیم تا نظر او را راجع به بحث هایی که این روزها در عرصه سیاسی مطرح می شود، جویا شویم. تاج زاده اعتقاد است که باید ائتلاف اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت حفظ شود و نباید به سمت عبور از روحانی حرکت کرد.

در ادامه، گزیده گفت و گوی «قانون» با این فعال سیاسی اصلاح طلب را می خوانید.

مخالف عبور از روحانی هستم همچنان که مخالف عبور از رییس دولت اصلاحات بودم. موافق استمرار ائتلاف اصلاح طلبان با دکتر روحانی و حامیانش هستم که از سال 92 تا کنون شک

– آن چه همه اصلاح طلبان بر آن تکیه دارند اعتقاد به استقلال ملی، یکپارچگی سرزمینی، حاکمیت قانون، نفی روش های خشونت آمیز و جمع بین امنیت و آزادی و گذار به سوی دموکراسی است.

اصلاح طلبان معتقدند مردم کشور عزیزمان ایران می توانند از دموکراسی زیاد و آزادی بیان، قلم، اندیشه، مطبوعات، اتحاد و حزب و انتخابات زیاد برخوردار باشند.

– آن چه اصلاح طلبان را به یکدیگر پیوند می دهد، پذیرفتن شخص رییس دولت اصلاحات به عنوان پرچمدار اصلاحات و محور وحدت این جناح است.

اصلاح طلبان مخالف عبور از روحانی هستند

– من موافق استمرار ائتلاف اصلاح طلبان با دکتر روحانی و حامیانش هستم که از سال 92 تاکنون شکل گرفته هست، لیکن همه عوامل و دلایلی که ما را ترغیب و گاه مجبور به ائتلاف با دولت کرده هست، به جای خود باقی هستند. بنابر این علت یا ضرورتی به فاصله گرفتن از دولت نداریم.

– نظر شخصی من استمرار ائتلاف هست، همان گونه که نظر شخص آقای عارف نیز عدم ائتلاف است.

مخالف عبور از روحانی هستم همچنان که مخالف عبور از رییس دولت اصلاحات بودم. موافق استمرار ائتلاف اصلاح طلبان با دکتر روحانی و حامیانش هستم که از سال 92 تا کنون شک

– این که امروز بگوییم ائتلاف می کنیم یا نمی کنیم، به باور من بحث زودهنگام و غیر مهم است که می تواند به جبهه بزرگ اصلاح طلبان و اعتدالیون زیان هایی برساند.

– با شناختی که من از جامعه ایرانی و حوادث احتمالی آینده دارم، فکر نمی کنم که به سمت جدایی از یکدیگر حرکت کنیم.

اصلاح طلبان مخالف عبور از روحانی هستند

– من مخالف عبور از روحانی هستم؛ همچنان که مخالف عبور از رییس دولت اصلاحات بودم. علت آن نیز روشن هست. اگر عبور از این بزرگواران به دموکراسی بیشتر، کارآمدی بیشتر، فسادستیزی زیاد و شایسته سالاری زیاد منجر می شد، من نیز جزو طرفداران و حتی پیش قراولان عبور از روحانی می شدم ولی به همان دلایلی که به روحانی رای دادم و آن دلایل همچنان باقی هست، اعتقاد دارم عبور از روحانی به فردایی بهتر منجر نمی شود. بلکه آینده ای تیره و تار را جهت ما رقم می زند.

– من به روحانی رای دادم تا سایه شوم جنگ را حتی در دوره ترامپ نژاد پرست و جنگ طلب از آسمان کشور دور نگه دارد، برجام را حفظ کند و به جای منزوی کردن کشور عزیزمان ایران مانند دوره احمدی نژاد، آمریکا را در عرصه بین المللی و نزد دولت های دنیا و حتی نزد متحدانش مانند اروپا، منزوی و تنها کند. روحانی اجازه نمی دهد تحریم های بین المللی دوباره علیه ما شکل بگیرد و به تعبیر رهبری «جنگ تمام عیار اقتصادی» بار دیگر به علت وقت طلبی دشمن و جهل مقامات به کشور عزیزمان ایران و ایرانی تحمیل شود.

– ما رای دادیم تا بتوانیم هم از رییس جمهور و دولتش و هم از مخالفانش و از همه نهادها اعم از انتصابی و انتخابی انتقاد کنیم. تا زمانی که این پرسشها و دلایل پا برجا باشد، هرگز نباید از روحانی عبور کنیم.

– عدم تحقق وعده های رییس جمهور بدون تردید آسیب زاست ولی این که ارتباط دولت با اصلاح طلبان تا چه میزان تحت تاثیر عدم تحقق وعده ها قرار می گیرد که البته امیدوارم وعده های رییس جمهور یکی بعد از دیگری اجرایی شود و تا حدودی نیز خوش بین هستم، به این مساله برمی گردد که دولت چقدر جهت تحقق وعده های خود تلاش کرده یا خدای ناکرده آ ها را پشت گوش انداخته است.

– بگذارید راجع به مساله حصر که برطرف آن یکی از وعده های رییس جمهور بود مثالی بزنم. اگر دولت همه توان خود را جهت برطرف حصر به کار ببرد ولی نتواند کار چندانی پیش ببرد، درست است که وعده او محقق نشده ولی این عنوان کمترین آسیبی به رابطه اصلاح طلبان و دولت نخواهد زد. جهت این که ما می دانیم که دولت، تمام تلاش خود را جهت حل این مساله کرده ولی نتیجه نگرفته هست. این اوضاع تفاوت می کند با این که خدای نکرده دولت هیچ گامی در جهت تحقق وعده هایش برندارد و در نتیجه اتفاقی صورت نگیرد.

– توصیه مهم تر اینکه ما در شرایط حاد فعلی به حفظ پیوند نیازمندیم. یعنی هم دکتر روحانی به حمایت ما نیاز دارد و هم ما نیازمند استمرار و موفقیت دولت هستیم.

– به هرحال کشور در شرایطی است که ما محکوم هستیم وعده های مردم را تا آنجا که می توانیم محقق کنیم. روشن است که هرقدر این وعده ها زیاد محقق شود، پیوند دو طرف مستحکم تر می شود.

– به نظر من اصلاح طلبان در شرایط فعلی باید به طور همزمان دو کار را انجام دهند. اول این که از دولت قاطعانه حمایت کنند و موانع و پرسشها پیش روی دولت را افشا کنند. دوم این که باید وعده هایی را که شخص رییس جمهور داده هست، زنده نگه داریم.

– مردم بر اساس این وعده ها به روحانی رای دادند. مهم هم نیست نام این کار چیست؛ فشار است یا چیز دیگری. مهم این است که ما پیمانی با مردم بسته ایم و دکتر روحانی نیز قول هایی به مردم داده است که شرعی و اخلاقی موظف به انجام آنهاست. بنابر این تاکید بر وعده هایی که دولت داده است و پیگیری آنها و کمک به دولت جهت به آخر رساندن این وعده ها و افشای موانعی که با آن رو به روست، جزو وظایف اصلاح طلبان است.

اخبار سیاسی – قانون

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | رییس جمهور | اصلاح طلبان | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs